Новини

default

Керкенезите от Спасителния център на Зелени Балкани – готови да посрещнат зимата!

1
16.11.2020
Както вече стана дума и в предишни наши публикации, есента е време за профилактика на птиците, които обитават Центъра.

Това са тези птици, които се размножават при нас, отглеждат своите и чуждите пиленца, диви сирачета, останали без родителска грижа. Те са птици с трайни увреждания, ето защо са обречени да живеят целия си останал живот на закрито, във вориелите на Центъра.

Такива са и керкенезите, които миналата седмица бяха в списъка за профилактика.

Отново проверихме теглото на всички птици, обезпаразитихме ги вътрешно и външно. Оправихме им маникюра, почистихме им клетките и гнездилките. Радваме се, че всички над 20 прегледани от нашите ветеринарни лекари птици са в отлично състояние, а сета, вече и готови да посрещнат зимата.

В прегледа активно се включиха и студенти по ветеринарна медицина от Тракийския университет, някои от които са част от проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд.