Новини

default

Кино следобед в Шабла – за ловния сокол и други

*
21.07.2020
На 16 юли екип на Зелени Балкани по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ бе на гости на Зеления образователен център в гр. Шабла.

Събитието бе отворено за всеки желаещ и включваше информация за дейностите на Зелени Балкани по опазване и възстановяване на ловния сокол в България, като част от информационната кампания „Месец на....“.

Екипът се радва на особен интерес от деца от цялата страна, дошли на почивка в района на Северното Черноморие със завидни знания за някои от видовете, обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000. Видео материалите за ловния сокол предизвикаха дискусия, като преминахме през соколарството, защо са важни лалугерите и техните местообитания, какво представлява размножителната програма за редки видове на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

• Повече за вида тук и на нашия youtube канал.

Не забравихме да споменем и червеногушата гъска – рядък и застрашен вид, избиращ района на Приморска Добруджа, където прекарва студените зимни дни, изминавайки над 6000 км от местата за гнездене в Сибир всяка година.

На всички присъстващи бяха раздадени разделители за книги с целевите видове по проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“, книжките „Приключенията на червеногушия гъсок Брент“ и „Приключенията на Дарки“.

Ако имате път към Северното Черноморие, Ви препоръчваме да се отбиете и в с. Дуранкулак. Освен Дуранкулашкото езеро, част от екологичната мрежа Натура 2000 (ЗЗ Дуранкулашко езеро, BG0002050 и ЗЗ Езеро Дуранкулак, BG0000154), приютяващо зимуващите червеногуши гъски всяка година (повече за вида и неговите местообитания ТУК), в Народно читалище „Дружба – 1898“ с. Дуранкулак, може да разгледате напълно реновираните музейни сбирки и картинна галерия.

Благодарим за доброто сътрудничество и гостоприемство на НЧ“ Дружба – 1898“ с. Дуранкулак.
Благодарим на Зелен образователен център – Шабла за гостоприемството и съвместната организация, както и на всички малки и големи гости на града, които се включиха в информационното събитие.


Информационните дейности са част от  Юли – месец на ловния сокол, в рамките на проект „НАТУРА 2000 в България – Нови Хоризонти“ LIFE17 GIE/BG/371.

Контакти:
Полина Христова  – Специалист комуникации проект "Натура 2000 в България – Нови Хоризонти", тел. 0882508721, e-mail: phristova@greenbalkans.org
Зелен Образователен Център гр. Шабла – тел. 057 434 200


Допълнителна информация:

За Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

За ловния сокол
Ловният сокол е световно застрашен вид и критично застрашен за България. Широко разпространен в миналото, едва през 2018 г. бе открито първото доказано активно гнездо на вида за последните 10 години. Видът и неговите местообитания са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000.

За червеногушата гъска
Червеногушата гъска е световно застрашен и защитен вид, обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000. България е важно място за опазването на вида – почти цялата световна популация прекарва зимата в района на Приморска Добруджа.