Книги, публикации, сборници

Концепции за устойчиво развитие и опазване на природата по горното течение на реките Арда и Въча, 1999г.

Изданието е част от дейностите по проект „Подпомагане на устойчивото развитие в Централна и Източна Европа”, осъществен с финансовата подкрепа на програмата ФАР - Партньорство на Европейския съюз. Книгата съдържа информация за избран моделен район – горното течение на реките Въча и Арда в Западни Родопи . Книгата съдържа анализ на биологично разнообразие на този район, възможности за развитие на екологичен туризъм и концепции за устойчиво селско развитие.

Прочети повече ...

Сборник Горски и други природозащитни нормативни актове, 1998г.

В сборникът са публикувани текстовете на най-значимите нормативни документи в България, публикувани от 1990 г. до 1998 г., разглеждащи проблемите на горския сектор и опазването на биологичното разнообразие.

Прочети повече ...

Сборник международни конвенции за опазване на биологичното разнообразие, 1998г.

Сборникът е съставен от Зелени Балкани през 1996г. с цел да насърчи подписването и ратифицирането на важни международни документи свързани с опазване на биологичното разнообразие както и да подпомогне процеса на реформа в природозащитното законодателсто в България.

Прочети повече ...

Програма за действие - дневен ред на 21 век и документи от Конференцията в Рио-Де-Жанейро в популярен вариант , 1997г.

Публикацията е подготвена от Центъра за нашето общо бъдеще Швейцария и представя в адаптиран вариант най-важните документи приети на Срещата на най-високо равнище по проблемите на Земята в Рио де-Жанейро през 1992 година.

Прочети повече ...

Глобална стратегия за биологичното разнообразие. Ръководство за политици, 1996г.

Изданието е преведено и отпечатано за пръв път в България през 1996 г., от Зелени Балакани с цел да популяризира пред българските политици, държавни институции, местни власти, НПО и др. необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и устойчивото му управление, както да подпомогне реформата на природозащитното законодателство в България.

Прочети повече ...

"Калимок" и "Кайкуша"

Изданията представляват отчет-резюме на проект "Комбиниране на устойчивото икономическо развитие и съхраняване на природните ресурси в района на река Дунав, България". 

Прочети повече ...