Новини

default

Кои са кръстниците на българските лешояди от Стара планина и Пирин?

1
01.09.2016
Здравейте приятели, както обявихме преди няколко дни, екипът на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и ДЗХП може да се похвали, че след 15 години упорита работа, може да се счита за възстановен белоглавият лешояд в Стара планина и Кресна/Пирин. Това стана след загнездването на 25 двойки и отглеждането на 11 малки в трите целеви района - Врачански Балкан, Котел/Сливен и Кресна/Пирин. По повод това събитие с международно значение, нашите лешояди получиха имената на 10 именити природозащитници от цяла Европа, с принос за опазването на лешоядите в България. Кои са те? Повече можете да научите тук:

Николай Ненчев – ПП „Врачански Балкан”, България
Последователно и неотклонно подкрепял в годините идеята за завръщането на лешоядите в небето на Врачански Балкан.

Волфганг Фремут – Фондация Евронатур, Германия, а по-късно Франкфуртското зоологическо дружество, Германия
Всеотдаен приятел на българската природа. Много дълги години упорито и последователно инициирал и ръководил проекти за опазване на биоразнообразието на Балканите и подпомагал сътрудничеството на хората, които работят за възстановяването му. Инициатор на меморандума за опазване на 4те вида лешояди на Балканите.
 
д-р Евелин Тевес – Фондацията за опазване на черния лешояд, Австрия
Сред първите експерти, посетили България, оценила капацитета на българските природозащитни организации в опазването им на лешоядите и дала им своята подкрепа за работа по опазването на черния лешояд.
 
Хуан-Хосе Санчез Артез – Фондацията за опазване на черния лешояд, Испания
Осъществил многобройни посещения в България, преценявайки условията и давайки съвети на терен за развитие на проектите по опазване на лешоядите. В рамките на Фондацията за опазване на черния лешояд осигурил голяма пратка лешояди от Испания за възстановяването на вида в България.
 
Жозе Тавареш – Фондацията за опазване на лешоядите, Португалия
С голяма енергия се включи в работата по опазване на лешоядите в България през последните години.
 
Йован Андевски – Фондацията за опазване на лешоядите, Македония
С  добросъвестност, настойчивост и огромна всеотдайност в работата си, допринесъл за осигуряването на лешояди за освобождаване в българската природа. Достоен представител на Балканите в Западна Европа.
 
Алваро Каминя – Испания
Участник в комисията от експерти, дала зелена светлина на програмите за реинтродукцията на лешояди в България. Предоставил ценния си опит от работата си на терен.

Пиер Гай –  Биопарк Де Доуе, Франция
От 2002 година подпомага дейността по възстановяване на лешоядите в Кресненския пролом и Котленска планина, както с финансови средства, така и с популяризиране на проектите и с даряване и осигуряване на лешояди, отгледани в зоопаркове, за освобождавене в природата на България. Продължава да вдъхновява екипа на прокета със своята отдаденост на опазването на прирадата.
 
Ернесто Алварес Ксусто – Фондация ГРЕФА, Испания
Заразява с безкрайният си ентусиазъм. За него просто няма пречки пред спасяването на който и да е застрашен вид. Осигури първата група от 26 белоглави лешояди за освобождаване в Кресненския пролом и след това още веднъж за всички места за освобождаване на лешояди в България.
 
Маргарете Ротмайер – Приятели на Зоопарк Виена, Австрия
От 2002 година подпомага дейността по възстановяване на лешоядите в Кресненския пролом и Котленска планина, както с финансови средства, така и с популяризиране на проектите.
 
Лайф
Лешояд ще бъде кръстен на програмата, чието финансиране основно допринесе за опазване и възстановяване на лешоядите в България.
 
Използваме случая да благодарим отново и на другите заслужили, които вече са кръщелници на български лешояди, а именно:

 
Мишел Терас – Фондацията за опазване на лешоядите, Франция
С разработването на програми за реинтродукция на лешоядите във Франция вдъхнови българските природозащитници да приложат опита на Франция в България. Винаги е окуражавал  българските си колеги да бъдат смели в мечтите си и решителни в действията си. Кръстник на първото малко белоглаво лешоядче, излюпено на свобода във Врачански Балкан през 2015 година.
 
д-р Ханс Фрей – специализиран размножителен център Ричард Фауст, Австрия
Участник в комисията от експерти, дала зелена светлина на програмите за реинтродукцията на лешояди в България. Повярвал в българските природозащитници, предоставяйки им за размножаване брадати лешояди и включвайки ги в размножителната програма на вида. Кръстник на първото малко брадато лешоядче, излюпено в България в Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани - Стара Загора, след осем безкрайни години на очакване.

Консултантите, проверяващи от програма Лайф+ на ЕК...

Всички доброволци, дарители и граждани, допринесли за опазване на лешоядите в България!


За допълнителна информация:
Елена Стоева - Зелени Балкани, Ръководител на проект "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14 NAT/BG/649, моб. тел. 0887574699
Емилиян Стойнов – Фонд за дивата флора и фауна, моб. тел. 0878573841