Новини

default

Конкурс за детска рисунка „Опазвам биоразнообразието от замърсяване“

*
21.01.2021
Зелени Балкани съвместно с Читалище „Просвета-1888“, гр. Поморие, организира Конкурс за детска рисунка „Опазвам биоразнообразието от замърсяване“, с акцент върху Поморийско езеро и други влажни зони в Бургаския регион – езера, блата. Конкурсът се организира във връзка с изпълнението на проект „Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн“, BSB142 BioLearn, финансиран по оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, изпълняван от СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора.

Целта е учениците да обогатят знанията си за Поморийско езеро и други влажни зони в Бургаски регион – езера, блата и други, както и да се повиши отговорността, особено сред подрастващото поколение, по отношение на опазването на природата от замърсяване с отпадъци.

Кой може да участва?
Участници на възраст между 7 и 15 години.

Изисквания:
  • Рисунка – формат по избор;
  • Техника по избор на автора: темпера, акварел, цветни моливи, пастели и други;
  • На гърба на рисунката трябва да има следната информация: име, възраст, адрес на участника
Какви са наградите?
За отличените участници са предвидени предметни награди определени от професионално жури. Рисунките ще бъдат публикувани на сайта на Зелени Балкани и сайта на проект BioLearn.
Всички участници ще получат грамота.

Кога е крайният срок?
16 март 2021 г.

Къде да се изпращат рисунките?
Гр. Поморие 8200, ул. „Княз Борис I“ №51
Победителите ще бъдат обявени на 22 март – Световен ден на водата!

Проект BSB142 BioLearn се финансира от Съвместна Оперативна Програма „Черноморски Басейн 2014-2020“ съ-финансирана от ЕС чрез Европейски инструмент за съседство и участващите държави: Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Турция и Украйна.
 
За допълнителна информация:
Ирина Кирова
тел: 0884 004 707;
e-mail: ikirova@greenbalkans.org