Служители

default

Константин Дичев

***
 Зооинженер.
Дългогодишен отговорник на направлението ГОРИ и опазване на природните ресурси.
По настоящем сътрудник на дейностите за опазване на лешоядите.

email: kdichev@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0886966583