Новини

Координирано преброяване на нощувките на белоглавите лешояди на Балканите

Координирано преброяване на нощувките на белоглавите лешояди на Балканите

01.12.2012
Традиционно, екип Завръщане на лешоядите в България LIFE08 NAT/BG/278 - представители на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици, ще отчитат местата за освобождаване на белоглави лешояди в Стара планина и Кресна. Ще бъдат преброени традиционните нощувки на лешоядите, освободени в рамките на проекта във Врачански Балкан, Централен Балкан, Сините камъни и Котленска Стара планина.

В кампанията ще се включат и много доброволци, които очакват с нетърпение първите си срещи с лешоядите.

Преброяването се провежда за осма поредна година по инициатива на нашите колеги от БДЗП, които традиционно ще отчетат нощувките на белоглавите лешояди в Източни Родопи. Заедно с тях, в кампанията ще се включат и нашите колеги от WWF Гърция и два гръцки природни прака, които ще отчетат 3 нощувки в Дадя, 5 по поречието на Марица и една в района на Комсатос.

Координираното преброяване се прави, за да се оцени общата численост и тенденции на популацията на белоглавите лешояди на Балканите. Например данните от ежегодния мониторинг на белоглавия лешояд в Източни Родопи, осъщестяван от БДЗП, сочат постепенно увеличение на популацията в този район. По информация на колегите, през 2012 г. там са регистрирани общо 52 гнездящи двойки.

Едновременно с това, благодарение на усилията на природозащитниците, белоглавият лешояд загнезди отново в Кресненското дефиле, а тази година за първи път и в Стара планина!

За повече информация:
Добромир Добрев – БДЗП – dobromir.dobrev1@gmail.com;
Елена Кметова – Зелени Балкани – 0885219 557, ekmetova@greenbalkans.org