Новини

Кратък мониторинг около езерата на Дуранкулак и Шабла

Кратък мониторинг около езерата на Дуранкулак и Шабла

26.11.2015
По информация от колеги за наблюдавани 7 червеногуши гъски в ято от 130 белочели гъски около Дуранкулак, екипът на Зелени Балкани проведе двудневен мониторинг в Шабленско и Дуранкулашко езеро, Шабленска тузла и земите в района.

Мониторингът имаше за цел да се установи пристигането на червеногуши гъски около езерото преди идването на астрономическата зима.

При обиколката в района на Дуранлукак и морския бряг не бяха наблюдавани птици от вида Branta ruficollis.

Регистрирани бяха  60 индивида - малък корморан и 45 голям корморан, 3 пойни и 18 неми лебеда,  12 тръстикови блатари, обикновени мишелови. 
Най-голяма бе числеността на зеленоглавите патици в езерото  – 1300 , както и други водолюбиви птици – 35 сиви гъски, 7 белооки потапници, черноврат и голям гмурец.

Интересното този път - търсейки гъски около морето и брега, екипът ни попадна на един рядък и трудно забележим вид -  6 птици от вида снежна овесарка (Plectrophenax nivalis). Птиците се хранеха на брега на морето, необезпокоявани от случващото се наоколо.

Мониторинг се проведе и в близките села и земите около Дуранкулак. Не са забелязани прелитащи или хранещи се червеногуши гъски. Около полезащитните пояси са наблюдавани обикновени и белоопашати мишелови.

Проверката на Шабленско езеро и Шабленска тузла показа – прелитащи големи корморани, зеленоглави патици, ангъчи, овесарки, сврачки и други пойни птици. В смесените ята също  не са открити гъски.

Мониторингът на червеногуши гъски ще продължи усилено през зимните месеци, когато се очаква числеността на птиците да е значително по-висока.