Новини

default

Кратък отчет по проект Завръщане на лешоядите в България LIFE08 NAT/BG/278

***
04.12.2015
Екипът на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици имаме удоволствието да представим Кратък отчет по проект Завръщане на лешоядите в България LIFE08 NAT/BG/278.

От приложения файл може да научите повече за проекта, екипа, целевите територии и постигнатите резултати.


Основната цел на проекта бе възстановяване на белоглавия лешояд като гнездящ вид в Стара планина, като подготовка за завръщането на черния и брадатия лешояд, ограничаване на заплахите, подобряване на условията за гнездене и хранителната база на лешоядите и повишаване институционалния капацитет за опазването им.

В периода 2010 - 2014 г. бяха внесени общо 264 белоглави лешояди (Gyps fulvus) и един черен лешояд (Aegypius monachus). Птиците са основно от Испания и Франция, където популациите им са много големи и стабилни, както и няколко индивида от зоопаркове от Чехия, Германия и Холандия.
През периода от януари 2010 до юни 2015 г. бяха освободени общо 205 белоглави лешояди от четирите адаптационни волиери във Врачански Балкан, Централен Балкан, Сините камъни и Котленска Стара планина.

Първите опити за размножаване на белоглави лешояди, освободени в рамките на програмата за възстановяване на вида в Стара планина, бяха отбелязани през май 2012 г. в Източна Стара планина, едва три години след пилотните пускания през 2009 г. Първото доказано излюпено малко в районите на освобождаване е отчетено през 2015 г., пет години след началото на програмата за възстановяване на вида във Врачански Балкан.

Използваме случая да благодарим на всички колеги, инситуции, дарители и партньори, които се превърнаха в част от Завръщането на лешоядите в България!

Искрено вярваме, че доказахме, че вървим в правилната посока и продължаваме с по-уверени крачки напред!


За повече информация:
Елена Кметова-Биро
ръководител на проект Завръщане на лешоядите в България
тел: 0885 219 557; ekmetova@greenbalkans.org 
Кратък отчет на български 1.38 MB (pdf) Свали
Кратък отчет на английски 2.75 MB (pdf) Свали