Фото галерия

default

ЛЕШОЯДИ

За видовете лешояди в България и нашата работа за тяхното опазване.
Белоглави лешояди в близост до площадката за подхранване в Пелевун
Белоглави лешояди в близост до площадката за подхранване в Пелевун
Египетски лешояд
Египетски лешояд
Черни лешояди
Черни лешояди
Черни лешояди
Черни лешояди
Черни лешояди
Черни лешояди
Черни лешояди
Черни лешояди
Брадат лешояд в Спасителния център
Брадат лешояд в Спасителния център
Брадат лешояд в център за размножаване на редки видове в Австрия
Брадат лешояд в център за размножаване на редки видове в Австрия
Брадат лешояд в център за размножаване на редки видове в Австрия
Брадат лешояд в център за размножаване на редки видове в Австрия
Поставяне на изкуствено гнездо
Поставяне на изкуствено гнездо
Брадат лешояд
Брадат лешояд
Белоглави лешояди
Белоглави лешояди
Лешояди
Лешояди
Поставяне на изкуствено гнездо
Поставяне на изкуствено гнездо
Мониторинг
Мониторинг
Черен лешояд
Черен лешояд
Египетски лешояд
Египетски лешояд
Подхранване на площадката в Пелевун
Подхранване на площадката в Пелевун
Телеметрия
Телеметрия