Новини

Лешоядетата Боян и Острава бяха настанени в новия си дом в дивата природа

Лешоядетата Боян и Острава бяха настанени в новия си дом в дивата природа

26.07.2018
Младежите пристигнаха вчера, като Острава беше доставена лично от екип на зоопарка Острава в Чехия, където е излюпена и отглеждана до момента. Лешодчето Боян пристигна вчера вечерта на летище София, с полет на Луфтханза от Рига – Латвия. И двете птици са дарение от съответните зоопаркове, които сами покриха и средствата за транспортирането на птиците до България.

Днес птиците бяха маркирани, като за целта им бяха поставени сателитни предаватели, цветни пръстени и бяха избелени част от перата им. Това ще позволява тяхното проследване във всеки един момент, както и различаването им при пряко наблюдение от разстояние. По време на специална церемония, птиците бяха символично дарени от зоопарковете на българското Министерство на околната среда и водите, което беше представен от г-н Валери Георгиев, началник отдел Биоразнообразие към Националната служба за защита на природата.  След това, от своя страна, той предаде птиците на Проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, в лицето на Елена Стоева – Ръководител на проекта.

След церемонията птиците бяха настанени в изкуствено гнездо – така наречения хак в района на Източна Стара Планина. Там те ще бъдат подхранвани, без да виждат хора, докато отраснат и сами напуснат гнездото си. Птиците са първите от вида си, които ще живеят на свобода в дивата природа, след като вида изчезва от страната през 30те години на миналия век. Очакват ги много рискове и адаптирането им към дивата природа е голямо предизвикателство. Все пак се надяваме те спешно да се адаптират, а защо не и някой ден загнездят и да създадат поколение.

Методологията, по която се връщат птиците в природата е тествана от години в други европейски страни като Франция и Испания, където благодарение на нея е била възстановена популацията на вида. В много страни се полагат значителни усилия за възстановяване на популацията на лешоядите, поради уникалната екологична роля, която изпълняват. Те са истински „санитари на дивата природа“, които унищожават напълно труповете на домашни и диви животни и по този начин възпрепятстват разпространението на заболявания. Те също така напълно заместват функцията на екарисажите, като по този начин пестят милиони на икономиката, частните стопани и животновъдите, а също така допринасят за спестяването на много въглеродни емисии, отделяни при транспортирането на животни от цялата страна до екарисажите.

За допълнителна информация:
Елена Стоева, Ръководител на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649,
моб. тел.0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org