Новини

Лешоядите в ПП Врачански Балкан вече загнездват, отскоро още два белоглави лешояди на свобода в района

Лешоядите в ПП Врачански Балкан вече загнездват, отскоро още два белоглави лешояди на свобода в района

12.02.2018
На 08.02.2018 г. в ПП „Врачански Балкан“  Христо Пешев (Фонд за Дивата Флора и Фауна), Данаил Киларски и Георги Стоянов (Дружество за Защита на Хищните Птици), маркираха и освободиха два белоглави лешояда от волиерата за адаптация край с. Долно Озирово.

Едната птица е съвсем млада, излюпена едва миналата година, която сама се улови преди 4 дни във волиерата над Д. Озирово. Тя бе маркирана с две крилни марки А5 и зелен пръстен 5В5. Другият лешояд е млад, но все още не половозрял, доставен от ФДФФ от Зоопарк Париж. Тази птица има една крилна марка на дясно крило, с надпис С1, който отгоре е частично закрит от специален крилен предавател, който ще ни позволи да следим адаптацията и поведението на птицата на свобода. Този лешояд има зелен пръстен В2М.  
Може да следите наживо лешоядите с предаватели тук.

Междувременно, екипът на ДЗХП по традиция следи началото на размножителния сезон на птиците в района. В началото на месеца Георги Стоянов проведе наблюдения в северните части на ПП „Врачански Балкан“. Екипът на проект Нов живот за лешоядите с радост съобщава, че в две гнезда със сигурност вече има мътещи птици. В още две гнезда също е възможно птиците да са легнали, но няма пряка видимост към гнездата. При други две двойки бяха наблюдавани копулация и строеж на гнездо. Общо на 9 места бяха установени двойки белоглави лешояди. На други 3 места също има вероятност за гнездене, но се надяваме да потвърдим тази информация по-късно.

Търсете двете маркирани птици сред останалите лешояди във Врачански Балкан!

За повече информация:
Георги Стоянов – ДЗХП - bpps@abv.bg