Новини

МАРТ - месец на брадатия лешояд

МАРТ - месец на брадатия лешояд

31.03.2019
Здравейте, приятели!
Започваме да посвещаваме всеки месец на някой от защитените видове, които опазваме. Така се надяваме да направим и вас съпричастни с нашата работа, която понякога не е лесна, но те награждава с голямо удовлетворение.

Такъв е случаят от преди няколко дни, когато в Спасителния Център за Диви Животни в Стара Загора се излюпи брадато лешоядче
Ето защо избрахме да посветим МАРТ – месец на брадатия лешояд и да ви запознаем с интересни факти от биологията и опазването на вида, която ще допълваме през следващите дни.

Заради бракониерство и използване на отровни примамки срещу наземни хищници, през 70-те години брадатият лешояд изчезва от България. От самото си създаване, преди 30 години, екипът на Зелени Балкани работи по програми и дейности за връщането на вида в България.

Консервационната програма на Зелени Балкани за опазване на лешоядите включва следните дейности:
- проучвания на подходящите местообитания и райони за опазване и реинтродукция на лешояди;
- изкуствени подхранвания на площадки в Източни Родопи както и в Източна Стара Планина;
- поставяне на изкуствени гнезда;
- кампания срещу използването на отровни примамки за наземни хищници;
- поощряване развитието на екстензивно животновъдство в целевите райони;
- опазване и реставрация на приоритетни хабитати;
- информационни кампании;
- сателитно проследяване на маркирани с предаватели птици;
- разработване на стратегии и планове за реинтродукция на лешоядите.
 
А ето и информация за самия вид – величествения брадат лешояд (Gypaetus barbatus)
Описание: Много едра граблива птица. Дължина на тялото 100-115 сm (опашка 42-44 сm), размах на крилете 266-282 сm. Възрастните се отличават с ясен лицев рисунък – черни задочни ивици, които завиват назад и ограждат темето, докато юздичката, челото и петното на бузите са покрити с четинковидни черни перца, които на подбрадието образуват своебразна „брада”.
Разпространение: Голяма част от популацията гнезди в Централна Азия и Хималаите – Памир, Алтай, Западен и Среден Китай.
Видът претърпява рязък спад през ХІХ-ХХ век в Европа, като изчезва от редица страни. През 1978 г. стартира проект за реинтродукцията на брадатия лешояд в Алпите, с формирането на 12 размножаващи се двойки в плен и освобождаването на 4 птици в Австрийските Алпи през 1986 г. До март 2012 г. в са освободени общо 190 птици, изплюпени в плен.
Хранене: Менюто на брадатия лешояд се състои от кости (до 85% от храната), особено големи кости и месо от мъртви животни. За разлика от останалите видове лешояди, редовно издига и носи храна в краката си.
Брадатият лешояд разбива големите кости на малки парчета, които може да изяде, като излита с костта и я пуска върху специални скални наклони, наречени костници. Има данни, че видът третира костенурките по същия начин, както костите.
 
Как да помогна?
- Като участвате в дейностите за подхранване и наблюдение на площадките за подхранване на лешоядите;
- Като участвате в експедициите за проучване на подходящите местообитания за реинтродукция на лешояди;
- Като сигнализирате за незаконно използване на отровни примамки срещу наземни хищници;
- Като участвате в информационните дейности за опазване на лешоядите (представяния и презентации по места, разпространение на информационни материали);
- Като дарите средства за опазване на лешоядите в България. За повече информация виж ДАРЕНИЯ.