Новини

default

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

1
24.05.2020
ОУ „Гео Милев“, с. Белозем,  Детско онлайн списание „Щъркел“,  Община Раковски, Католическа църква „Свети Франциск от Асизи“ в европейското село на Белия щъркел, с. Белозем,  Федерация на природозащитните сдружения  „Зелени Балкани“

обявяват
 
   МЕЖДУНАРОДЕН  КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
 
на тема:

„Животът на един щъркел“
 
РЕГЛАМЕНТ

 

I. Цел

Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Да открива, популяризира и подпомага развитието на талантливите деца, творческата им изява и лична позиция в областта на изобразителното изкуство.

II. Изисквания

Условия за участие:
 1. Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст от училища, извънучилищни звена, читалища, клубове, школи и др.
 2. Рисунките да бъдат по един брой за автор.
 3. Формат 35/50.
 4. Техники - ограничения няма.
 5. На гърба на всяка рисунка да има следната информация:
 • Трите имена на детето/ученика;
 • Възраст;
 • Адрес, телефон на учебното заведение/школа, клуб или на ученика;
 • Име на преподавателя;
 • E-mail за кореспонденция
        6. Класирането ще се извърши в три възрастови групи
 
Първа възрастова група – от 5 до 9 години
Втора възрастова група – от 10 до 14 години
Трета възрастова група – от 15 до 18 години
 
        7. Рисунките не се връщат.

        Краен срок за изпращане на творбите: 24 април 2020 г.
 
Награди:

Три големи награди в трите възрастови групи и награди за второ и трето място в трите групи. Участие на победителите в специално събитие по време на Фестивала на Белия щъркел в с.Белозем, който традиционно се провежда през м. май всяка година.

Най-добрите рисунки ще бъдат представени на изложба по време на фестивала.

Награда за всички участници – публикация на изпратените творби в сп. „Щъркел“ и представяне на авторите.
Специални награди, осигурени от ОУ „Гео Милев” с. Белозем, сп. „Щъркел“, Община Раковски, Католическа църква „ Свети Франциск от Асизи”  и Федерация на природозащитни сдружения „Зелени Балкани“.

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено през м. май 2020 г. по време на фестивала на Белия щъркел в с. Белозем и в сайта на Детското онлайн списание „Щъркел“.

Всеки участник трябва да попълни и изпрати следните материали:
 • Апликационна форма (word) – попълнена в Times New Roman – 12. Апликационни форми, попълнени ръкописно, няма да бъдат зачитани.
 • Декларация за съгласие на родителите (pdf.) – да се разпечата, подпише, сканира и изпрати обратно на посочения мейл адрес;
 • Творбата на участника (в jpg.) – на мейл адреса на сп. „Щъркел“ -  newspaperstorks@gmail.com.
 • Оригиналните рисунки да се изпращат по пощата на адрес: с. Белозем, обл. Пловдив,  ул. „ Родопи” № 40, ОУ „Гео Милев”. 
 • 2 любими снимки на участника, необходими за представянето му в списание „Щъркел“ (jpg. или png.)
За контакт и повече информация:
Маргарита Друмева, тел.: 0877 85 77 33, e-mail: newspaperstorks@gmail.com
Диана Генова, тел.: 0894 67 48 06, e-mail: soubelozem@abv.bg
 

Успех!


 
Апликационна форма 162.89 KB (docx) Свали
Декларация за съгласие от родители 67.38 KB (docx) Свали