Новини

МОСВ одобри План за действие за опазване на белошипата ветрушка, разработен от Зелени Балкани!

МОСВ одобри План за действие за опазване на белошипата ветрушка, разработен от Зелени Балкани!

23.11.2020
Документът поставя рамка за опазване на редките соколи и техните местообитания в периода 2021 – 2030 година.

Планът за Действие за опазване на белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България е одобрен със Заповед  РД - 772/24.09.2020 г. на Министъра на околната среда и водите. Той е разработен от експертен екип на Зелени Балкани и включва действия за опазването и възстановяване ветрушките, и техните местообитания, изследвания, и мониторинг, популяризиране опазването на вида, законодателни и управленчески, и други.

Предвидените мерки в Плана за действие имат ключово място в изпълнението на проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017, който по настоящем се изпълнява от Зелени Балкани с подкрепата на Програма LIFE на ЕС.
Пълният текст на Планът може да бъде изтеглен от официалната интернет страница на Министерството на околната среда и водите 
 
За повече информация:
Градимир Градев,
ръководител проект „Живот за белошипата ветрушка“ LIFE19 NAT/BG/001017
Тел. +359885609289, e-mail: ggradev@greenbalkans.org