Новини

default

МОСВ отказва да признае закононарушенията в Деветашката пещера. ЕК и международни организации се ангажират със случая

Първа снимка
20.12.2011
На тези твърдения на господин Стоев се противопоставиха експертите от Центъра за изследване и защита на прилепите към Националния Природонаучен музей – БАН и природозащитниците от Зелени Балкани, които представиха пред обществеността документирани факти за безпокойството и закононарушенията в пещерата.

Въпреки отказа на Министерството да приложи природозащитното законодателство на страната и да признае проблема, той получи сериозен международен отзвук.

Възмутени писма с настояване за вземането на спешни мерки от Министерството на околната среда и водите, изпратиха следните организации:
- UNEP/EUROBATS - Програма на ООН за Околна среда, Секретарият на Споразумението за опазване на популациите на европийските прилепи - ЕUROBATS
- BatLife Europe
- Bat Conservation Trust
- Европейска Федерация по спелеология - организацията обединява 27 национални Федерации по спелеология
- Федерация по спелеология на Литва
- Учени от катедрата по сензорна екология на Университета Макс Планк – Германия
- Международната организация CEEweb for biodiversity (организацията обединява 70 неправителствени организации от Централна и Източна Европа, работещи за опазване на биоразнообразието).

Ето някои цитати от писмата:

Andreas Streit, изпълнителен секретар на EUROBATS/ООН „Бих искал да Ви обърна внимание, че пещерата е едно от трите най-важни убежища за хибернация на прилепи в Европа, особено на няколко силно уязвими вида. Получените доклади, относно дейностите по филмовата продукция са изключително тревожни и показват, че сериозното безпокойство и вредите вече са факт.“

Dr. ir. Jasja Dekker, Вицепредседател на Batlife Europe „Деветашката пещера символизира една от най-значимите ценности на България, която привлича толкова много „зелени“ туристи: нейната богата и недокосната природа. Изключително срамно е, че в момента Продукцията заплашва същите тези ценности, които са привлекли снимачния екип в България.“

Juan Carlos Lopez, Международна федерация по спелеология, Ioana Meleg, Европейска комисия за защита на пещерите „С най-голямо уважение молим за Вашата намеса по случая с цел да бъдат взети адекватни консервационни мерки, да се ограничи бъдещият достъп до пещерата и да се допускат само изследователски посещения. Необходими е също така да се изготви план за управление, вклюючващ оценка на риска, за да бъде възстановена пещерната среда.“

Klára Hajdu, генерален секретар на CeeWeb for Biodiversity „Считаме случая за много тревожен, имайки предвид важното значение и международния консервационен статус на пещерата, както и факта, че подобни дейности са били разрешени от българските институции.“

Björn Siemers, катедрата по сензорна екология на института Макс Планк, Германия „Прилепната фауна на България представлява безценно природно наследство, защитено от българското и международното законодателство. Имайки предвид този природозащитен статус на прилепите, съм силно притенен от мащабната и очевидно причиняваща огромно безпокойство строителна и снимачна дейност във и около пещерата“

Erikas Laiconas, президент на Литовската федерация по спелеология „Случващото се в пещерата тази зима е неоправдано действие срещу прилепните колонии, което трябва незабавно да бъде спряно. Ние, литовските спелеолози, горещо подкрепяме българските си колеги в битката им за спасяването на прилепните популации в Деветашката пещера“.


Официално предварително разследване (EU pilot investigation) по случая започна и Европейската Комисия. В рамките на десет седмици (т.е до края на февруари 2012), МОСВ трябва да изпрати отговор на писмото на Комисията защо е нарушен Чл. 6 от Директивата за местообитанията (т.е. липсата на задължителната за Натура 2000 зони Оценка за съвместимост на предложението за снимане на филм) и Чл. 12 за липсата на мерки за защитата на видове от Приложение 4 на директивата.

След като се запознае с цялата документация по случая, Комисията ще вземе предвид отговора на МОСВ и ще прецени дали в случая са нарушени Европейските директиви. Ако се установи, че Министерството ни е останало безучастно или взетите мерки са били неефективни, страната ни може да бъде осъдена в Съда на Европейските Общности и да и бъдат наложени тежки финансови санкции.

Лица за контакти:
Боян Петров - Център за изследване и защита на прилепите - НПМ - БАН - моб. тел. 0893322113, e-mail: 
boyanpp@nmnhs.com
Алексей Жалов - Българска Федерация по спелеология,моб. тел.0887 745207,e-mail:  azhalov@gmail.com 
Eлена Стоева – Зелени Балкани, моб. тел: 0887574699, e-mail: etilova@grenbalkans.org
 
Писмото на UNEP EUROBATS 375.64 KB (pdf) Свали
Писмото на CEEweb for biodiversity 66.88 KB (pdf) Свали
Писмо на д-р Сиймерс от Института Макс Планк - катедра по сензорна екология 74.01 KB (pdf) Свали
Писмо на BatLife Europe 105.54 KB (pdf) Свали
Писмо на Литовската федерация по спелеология 715.78 KB (pdf) Свали
Писмо на Европейската федерация по спелеология 126.13 KB (pdf) Свали