Новини

МОСВ отмени решение на РИОСВ Стара Загора за одобрение на фотоволтаичен парк в Сакар.

МОСВ отмени решение на РИОСВ Стара Загора за одобрение на фотоволтаичен парк в Сакар.

21.11.2010
Отмяната стана след подадена жалба срещу въпросното решение от страна на Зелени Балкани.

Причина за отмяната на решението на РИОСВ Стара Загора е, че Докладът по оценка за съвместимост на инвестиционното предложение, не отговаря на изискванията на Наредбата по ОС и чл.6 (3) на Директива 92/43/ЕИО за опазване на местообитанията.

Основната слабост в решението на РИОСВ Стара Загора, основано на този Доклад, е липсата на качествена и задълбочена оценка на кумулативния ефект от осъществяването на инвестиционното предложение във връзка със световнозастрашения царски орел (Aquila heliaca), 50% от популацията на който гнезди в района на Сакар.

С постановяването на своето решение за отмяна, МОСВ отчита всички слабости в акта на Директора на РИОСВ - Стара Загора, а именно нарушения по процедурата, неизпълнение на предписания от МОСВ, качествена оценка на кумулативния ефект, гарантираща правилните заключения за степента на въздействие и др.

Приветстваме решението на МОСВ и усилията на Министерството за утвърждаване законноста на издаваните от административните органи актове.


За допълнителна информация по случая:
Добромир Добринов - Зелени Балкани
e-mail: ddobrinov@greenbalkans.org


Към сайта е използвана е снимка от сайта: http://sg.stroitelstvo.info/show.php?storyid=591815

Решението на МОСВ 2,68 MB b (pdf) свали