Новини

default

Малка победа удържаха природазащитниците по случая с Деветашката пещера

Първа снимка
13.01.2012
Както вече посочвахме в информация относно заснемането на филмова продукция в Деветашката пещера, нито една държавна институция не изпълни своевременно задълженията си, за да се предотврати закононарушението със снимките на филма Непобедимите 2 в пещерата (http://www.greenbalkans.org/show.php?id=1287&language=bg_BG&cat_id=35).

Окръжната прокуратура в Ловеч, беше една от визираните институции. Въпреки изпратения до нея сигнал и документи, през декември 2011г. Прокуратурата с резолюция прекрати  контрола си по закононарушенията и престъпленията, извършени в защитената територия.

В отговор на това, Зелени Балкани обжалваха резолюцията на Прокуратурата в Ловеч пред Апелативна прокуратура гр.Велико Търново. В началото на януари 2012г. Апелативната прокуратура се произнесе, че Окръжна прокуратура - Ловеч НЕ е изпълнила задълженият си по националното законодателство.

Така, Апелативна прокуратура гр.Велико Търново стана първият държавен орган, произнесъл се "в полза" на природозащитниците. При това, Апелативна прокуратура гр.Велико Търново съобрази всички доводи, посочени в жалбата на Зелени Балкани.

Решението също така потвърждава твърденията на природозащитниците, че институциите неоснователно и против законите "вдигат ръце" и отказват да спрат закононарушенията.

Неизпълнението на задължения от страна на Окръжна прокуратура - Ловеч, лишиха съдебната власт в България от възможността да осъществи контрол, както по националното законодателство, така и по силата на Договора на Европейската Общност, по който България е член. В крайна сметка закононарушения и престъпления в защитената територия не бяха предотвратени!

От името на всички заинтересовани страни, предприели действия срещу снимките на Непобедимите 2 в Пещерата (граждани, НПО, научни инстутиции, експерти-хироптеролози), приветстваме резолюцията на Апелативната прокуратура гр.Велико Търново!

Въпреки, че вече е късно да бъдат спрени нарушенията (снимките приключиха преди повече от месец, а МОСВ отказа да наложи административни наказания на отговорните лица), то с последващо изясняване на случая, произнасянето на Съда и Прокуратурата може категорично да посочи какави нарушения и престъпления са били извършени и кои държавни органи не са изпълнили задълженията си. Това от своя страна е изключително важно, за да не бъдат допускани подобни действия за в бъдеще.

Въпреки приключването на снимките, случаят продължава със заведените от природозащитниците дела, сигнализирането на Бернската конвенция (през първите дни на 2012г.), разследването на ЕК и международния озтвук по случая. До момента МОСВ отказва да признае за проблема или да накаже по административен път отговорните лица....

"Въпреки, че това е едно решение в наша полза, за нас това е "псевдопобеда"....", споделя Елена Стоева от Зелени Балкани. "Нашата основна цел беше да не се допускат закононарушенията и негативното въздействие върху прилепите".

За допълнителна информация по случая:
Добромир Добринов – Зелени Балкани
e-mail: ddobrinov@greenbalkans.org, моб. тел. 0884004667


 
Резолюцията на Окръжна прокуратура Ловеч, с която прекратява контрола си по сле 631.1 KB (pdf) Свали
Жалбата на Зелени Балкани до Апелативната прокуратура - Велико Търново 1.63 MB (pdf) Свали
Решението на Апелативната прокуратура във Велико Търново. 371.98 KB (pdf) Свали