Новини

Малките корморани са вече тук!

Малките корморани са вече тук!

15.12.2012
Малките корморани са застрашен вид с твърде черен имидж. Често набеждавани за вредители, те безогледно се преследват и отстрелват от бракониери, а крайречните гори, които ги приютяват безмилостно се изсичат.

Кормораните са много интересни птици - всяка зима те се събират да нощуват на едни същи места всяка нощ – това са т.нар. нощувки, които представляват дървета в коритата на реките. Сигурността на тези места и спокойствието на птиците е от голямо значение за тяхното оцеляване през суровите зимни дни. Често безпокойството или стрелбата на бракониери прогонват малките корморани от техните нощувки. В търсене на ново подходящо място, птиците губят много енергия и често загиват от изтощение.

Ето, че кормораните са вече тук! На 08.11 екип на Зелени Балкани наблюдава повече от 900 птици на традиционната им нощувка край един от мостовете на Марица в Пловдив.

Ако искате да се запознаете с един застрашен вид и станете част от охраната и наблюдението на малките корморани, свържете се с нас:
Петър Гюдженов - 0884412743

Наблюдението се извършва привечер, до моста се стига с приятна разходка пеша. Носете топли дрехи и тефтер за записване, биноклите и определителите - от нас!

Снимки: Петър Гюдженов