Книги, публикации, сборници

Малкият корморан в България - състояние на популацията. План за действие, 2000г.

Малкият корморан в България - състояние на популацията. План за действие, 2000г.

Книгата представлява първия за страната План за действие за опазване на малкия корморан, съдържащ анализ за разпространението на вида в България, състоянието на популацията, лимитиращи фактори и заплахи за вида. 
Планът за действие включва и анализ на стъпките и консервационните мерки, необходими за опазването на вида на територията на страната.

Отпечатано в България - 2000г.
ISBN 954-90201-2-6
Език - Български, Английски
Размер 160/230мм
Мека корица
39 страници