Служители

default

Мариела Загорска

1
Икономист.
Отговорник за счетоводството и администрацията към Спасителния център.
Администрира проекти свързани с Центъра, както и подпомага дейността на други проекти на организацията.


email: mzagorska@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 08882 331318