Доброволци

Марин Стоев

Марин Стоев

Ветеринарен техник.
Бивш Сътрудник в амбулатория, реанимация. Отговаря за сигналите, приема на пациенти.
Помощник на ветеринарните лекари в реанимация, а също така помага в амбулатория и операционна зала.