Новини

default

Маркиране на бял щъркел със сателитен предавател в с. Белозем

1
15.06.2015
На 10 юни успешно беше уловен и маркиран със сателитен предавател възрастен екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia).

Птицата гнезди в една от последните и най-големи колонии от този любим на много хора вид. Целите на маркирането са две: първо да се проучи гнездовата територия и предпочитаните местообитания за хранене в землището на Белозем и второ да се проучи миграционния път на щъркелите, гнездящи в колонията. Едновременно с поставения предавател, на птицата беше поставен и специален цветен пръстен с код B0509. Допълнително на птицата беше извършен общ ветеринарен преглед и беше третирана против външни паразити.

Последващия мониторинг показа, че птицата е добре и не показва признаци на промяна на поведението. Вече няколко дни предавателят работи добре и изпраща данни за ежедневните хранителни миграции на птицата. На този първи етап вече се оформят две предпочитани територии, които птицата посещава ежедневно за търсене на храна за четирите малки, които отглежда в своето гнездо.

Село Белозем е обявено за „Европейско село на щъркелите” през 2005 г. като по този начин става част от „Мрежата на Европейските села на щъркелите”, в която към момента са включени общо 13 населени места. Колонията гнездяща в селото върху покрива на училището наброява 21 двойки, а общия им брой в селото е 41 двойки.
Маркирането на белия щъркел се извършва в рамките на проект „Полетът на щъркелите”, финансиран от фондации „EuroNatur” (Германия) и „Ciconia” (Лихтенщайн) в рамките на проект „Влажни ливади и пасища”.