Новини

Маркиране на царски орли

Маркиране на царски орли

11.07.2008

Маркираните птици са от наблюдаваните гнезда на царски орли в Сакар и Дервенски възвишения. Две млади птици бяха опръстенени, а на трета бе поставен радио-трансмитер.
Проучването на царския орел посредством прилагането на тези технологии позволява да бъде получена изключително ценна информация за миграцията, местата на хранене и териториите за струпване на младите птици. Други важни компоненти от биологията и екологията на вида, имащи отношение към цялостното му изследване също биват анализирани благодарение на получените данни.
Тази практика за проследяване на царски орли се осъществява в България от лятото на 2007г. Тогава екип на Зелени Балкани за първи път в България маркира две млади птици, чието телеметрично проследяване продължава и до днес. Получените данни имат съществен принос за опазването на вида.