Новини

default

Мащабно разследване на прокуратурата разкрива нарушенията в ски зона Банско

Ски-зона Банско
17.02.2015
Разследването върви паралелно на проверката на работна група към Министерски съвет върху изпълнението на концесията. В резултат на разследването досега са установени редица съоръжения, които или са били изградени без съгласувателни документи по Закона за опазване на околната среда и Закона за водите, или са били използвани без разрешителни.

Сред най-фрапиращите нарушения са изграждането без разрешение от Министерството на околната среда и водите на ски лифта от Железен мост до Платото, ски влека в м. Чалин валог, резервоара за водоснабдяване на съоръженията за изкуствен сняг в м. Бъндеришка поляна и други.

В хода на проверките, прокуратурата се натъква на редица опити на служители в община Банско, дирекцията за национален строителен контрол и концесионера „Юлен” АД да прикрият нарушенията. Най-често общински и държавни служители са се опитвали да подведат разследващите прокурори, че изграждането на спортни съоръжения, като ски пистите, не е строителство по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Според становището на Министерството на регионалното развитие от 2004 г., прокарването на ски писти е строителство съгласно промените в ЗУТ от 2003 г. В случая, служителите не обясняват защо за един горски път с ширина 5 метра се изисква разрешително за строеж, а за ски-писти, прокарани с тежка строителна техника, достигащи ширина 100 м и засягащи сигурността и живота на хиляди скиори, не се изисква разрешително за строеж.

Сред най-скандалните опити да се прикрият нарушенията е обяснението, което служителите на концесионера „Юлен” АД са дали пред прокуратурата на въпроса защо в м. Бъндеришка поляна без съгласието на екоминистерството е построено изкуствено езеро с обем от 15 хиляди кубически метра за водоснабдяване на инсталациите за изкуствен сняг. „Юлен” АД обяснява, че в плана на ски зоната погрешка е записано, че се предвижда резервоар от 104 кубически метра, докато според тях трябвало да бъде 104 хиляди кубически метра.

В наглостта си концесионерът не съобразява обаче, че ако сегашният незаконен резервоар от 15 хил. куб. м има площ от 5,7 дка по данни на МОСВ, то хипотетичният им резервоар от 104 хиляди куб. м. би заел площ от 40 дка, което означава поливната Бъндеришка поляна да е под вода. Нещо повече, в концесионният договор изрично е посочено, че в ски-зоната се предвижда единствено поставянето на два резервоароа от по 104 куб. м., които имат за цел не захранването с вода на инсталации за изкуствен сняг, а единствено водоснабдяването на туристически обекти.
        
Природозащитниците очакват прокуратурата да довърши разследването за да се установи:
  •  Кои са всички обкети в ски-зона Банско, които са разрешени или построени, без да бъдат съгласувани с екоминистерството по реда на Закона за опазването на околната среда или Закона за защитените територии?
  •  Кои са длъжностните лица, за които трябва да бъде потърсена наказателна отговорност поради неоказан контрол и  допускане изграждането на обекти в ски зона Банско, които не са съгласувани с екоминистерството и не са били предвидени в концесионния договор?
 Коалицията "За да остане природа в България" призовава Министерски съвет първо да предприеме мерки за възстановяване на законността в Национален парк "Пирин" и да потърси отговорност на виновните служители и частни дружества за незаконното развитие на ски зона Банско, с което да се гарантира, че развитието на туризма в Банско няма да продължи по този безконтролен и безочлив начин като до сега.
 
Приложения:
- Становище на МРР относно категоризацията на ски-пистите като строителство по смисъла на ЗУТ: http://forthenature.org/documents/478
- Постановлението на ОП Благоевград от 04.02.2015 г.:
http://forthenature.org/documents/978
- сателитна снимка на м. Бъндеришка поляна с незаконното изкуствено езеро:
http://forthenature.org/upload/gallery/413/1424157675.4497.jpg
- доклад за геодезичното замерване на обектите в ски-зона Банско:
http://forthenature.org/documents/790

В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.