Новини

Месец май: Месец на екологичната мрежа НАТУРА 2000

Месец май: Месец на екологичната мрежа НАТУРА 2000

01.05.2020
Зелени Балкани, в партньорство с Дарик Радио, ДневникБг и ХобиТв отбелязват май месец като месец на  екологичната мрежа НАТУРА 2000.

От иглолистните бореални гори на Финландия до гипсовите степи на Сицилия, от Черноморските дюни до Ламанш във Франция се простира най-голямата екологична мрежа в света – европейската мрежа НАТУРА 2000.

Повече от 1 милион кв. км. съхраняват най-ценните природни места в Европа с амбицията да ги запазят за идните поколения. 26 000 защитени зони или 1/5 от сухоземната територия  попадат в обхвата на НАТУРА 2000. Мрежата е израз на волята на страните-членки  да съхранят своята природа, като неразделна част от високото качество на живот и необходимо условие за устойчиво регионално развитие.

Общо 230 вида природни местообитания и 1500 вида животни и растения, които са обект на защита от Директивата за местообитанията, както и 500 вида птици, опазвани според Директивата за птиците, са обект на защита в мрежата, като по този начин се гарантира просъществуването на най-ценните природни места на континента.

Още при създаването на Европейския съюз, опазването на природата е определен като един от основните приоритети на страните членки. Икономическите ползи от мрежата са оценени на 200–300  милиарда евро годишно или 2–3 % от брутния вътрешен продукт на ЕС, но истинската стойност на водите, дивеча, дървесината, хранителните ресурси, рекреационните и естетични функции на местата от мрежата е неоценима. Без съхраняването на тези най-ценни места, вероятно цели отрасли в много страни биха били обречени – от туризма до екстензивното животновъдство и земеделие.

21-ви май е обявен като международен ден на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – най-голямата координирана мрежа в света за опазване на природата. Зелени Балкани, съвместно със своите медийни партньори от Дарик Радио, ДневникБг и ХобиТв се включват в инициативата през целия май месец. Зелени Балкани се съобразяват с противоепидемиологичните мерки, затова кампанията през май ще бъде онлайн, като всички планирани презентации, дискусии и дейности „лице  в лице“ ще бъдат отложени за по-късен етап. Следете инициативите ни на фейсбук страницата на Зелени Балкани.

По време на месеца ще публикуваме ежедневно интересни факти за екологичната мрежа НАТУРА 2000, ще споделяме видеа на експерти и ще подготвяме интересни предизвикателства за всеки от ВАС – като ще се радваме да популяризираме заедно еколгичната мрежа НАТУРА 2000.

Как да помогна?
- Като се включите във фейсбук събитието ни: НАТУРА 2000 – Предизвикателство! Събитието ТУК. Запишете ни кратко видео послание. Споделете Ваши снимки от местообитания и видове от НАТУРА 2000 (за справка кои са те вижте тук);
- Като сигнализирате за фалшиви новини относно защитени видове и Натура 2000;
- Като участвате в образователни дейности – като Ден на Натура 2000, Нощ на прилепите;
- Като дарите средства за образователните дейности на Зелени Балкани. За повече информация виж ДАРЕНИЯ.


За контакти:
Елена Стоева - Ръководител проект
Натура 2000 в България – Нови Хоризонти - https://greenbalkans.org/natura2000/newhorisons/
тел. 0887574699; и-мейл: etilova@greenbalkans.org