Новини

Месец на екологичната мрежа НАТУРА 2000

Месец на екологичната мрежа НАТУРА 2000

30.05.2019
Приятели, отбелязахте ли си в календара 21 май? Не се чудете! На 21 май отбелязаваме Деня на екологичната мрежа от защитени зони НАТУРА 2000.

И както всеки месец от нашия календар, май ще бъде посветен на Натура 2000.

Европейския ден на Натура 2000 свързваме с 21 май 1992 г., когато Директивата за местообитанията и Програмата LIFE  са одобрени.

21 май е обявен за Ден на Натура 2000, за да се повиши обществената осведоменост относно важността на екологичната мрежа чрез провеждането на  информационни кампании, като днес те обхващат цяла Европа. 

Накратко за мрежата
Днес Натура 2000 е изградена от над 27 000 защитени зони и успешно допринася за опазването на уникалното природно богатство на Европа. Заема 18 % от сушата страните от Европейския съюз и почти 6 % от морските територии – представлява най-голямата координирана мрежа от защитени зони в света и е убежище за най-ценните и застрашени видове и местообитания.

"Натура 2000" обхваща 114 зони за опазване на дивите птици и 228 зони за опазване на местообитанията и видове, различни от птиците. Площта на Натура 2000 за всяка страна се определя съгласно богатството на биологичното ѝ разнообразие и съхранеността на екосистемите. България е една от страните в Европа с най-голямо биоразнообразие. Това се дължи от една страна на географското ни разположение  и разнообразния релеф, а от друга – на отношението към природата, което народа ни е имал в досегашното ни историческо развитие. По тази причина страната ни не може да се сравнява със страни, които вече са загубили биологичното си разнообразие. Същите страни вече са оценили тази загуба и влагат неимоверни средства и усилия за възстановяването му.

Както знаем птиците не познават граници и ние не бихме могли да ограничим нашите усилия за опазване на някой вид до границата на страната ни. Като пример ви даваме белошипата ветрушка – един вид, изчезнал като гнездящ от територията на България, но успешно възстановен в границите на Натура 2000 – село Левка, благодарение на съвместните усилия на експерти от Зелени Балкани, Германия, Испания, Турция.

Използваме възможността да ви приканим да гласувате за този наш проект - с помощта на вашите гласове, проектът „Възстановяване на белошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360 може да спечели в надпреварата за специалната награда на Гражданите - LIFE Citizen’s Prize 2019 на наградите на Програма LIFE на ЕС.
Дайте гласа си на ТОЗИ ЛИНК - https://www.lifeawards.eu/?contest=photo-detail&photo_id=33 (NB! Не забравяйте да потвърдите гласа си на e-mail който ще получите автоматично след вашето гласуване! Възможно е да получите e-mail за потвърждение в спам кутията си!)


Как да помогна:

контакти Зелени Балкани