Новини

Международна инициатива Европейски Зелен Пояс - 30 години съвместните дейности за природата, в протежението на граничните територии от бившата ,,Желязна завеса“

Международна инициатива Европейски Зелен Пояс - 30 години съвместните дейности за природата, в протежението на граничните територии от бившата ,,Желязна завеса“

22.09.2019
 Зелени Балкани ще се включи в отбелязването на Инициативата със серия от събития в периода 18 – 24 септември в трансграничния регион с Турция.

 От 18 – 24 септември в редица държави по цялото протежение на Инициатива Европейски Зелен Пояс ще се отбележат 30 годишнината от нейното начало. Зелени Балкани в партньорство с Дирекция на Природен Парк ,,Странджа“, Исторически музей Свиленград и турските партньори от Асоциация младежки клуб обратно към природата (Association of Back to Nature Youth and Sport Club), също ще вземат участие.

В програмата са предвидени следните събития:

18 септември от 11 часа в Информационен Център с. Маточина, Зелени Балкани и Исторически музей Свиленград ще открият постоянната изложба, "САКАР - ЗЕМЯ НА СЪКРОВИЩА" посветена на опазването на биоразнообразието и историческите и културни забележителности в Сакар, разположена на българо – турската граница;

22 – 24 септември, съвместно журналистическо пътуване от двете страни на българо – турската граница с участие на медии от двете държави:

22 септември – опознавателно пътуване в района на Национален Парк - Лонгозни гори Инеада, Турция;

23 септември в Посетителския център на Национален Парк- Лонгозни гори Инеада, гр. Инеада, съвместно обучение за популяризирането на Инициатива Европейски Зелен Пояс;

24 септември от 10 часа в Дирекцията на Природен Парк ,,Странджа“, гр. Малко Търново - работна среща посветена на 30 годишнината от Инициатива Европейски Зелен Пояс;

Периода 24 – 25.09 от Българска Фондация Биоразнообразие, също ще отбележат годишнината от Инициатива Европейски Зелен Пояс в района Природен Парк ,,Беласица“ и езерото Керкини в Гърция, съвместно с партньори от Северна Македония.

 Целта на всички тези събития е да популяризират Визията на международната инициатива - "Европейският Зелен Пояс е нашето споделено природно наследство по границите на бившата Желязна Завеса. То трябва да бъде възстановено и съхранено за да има функция на екологична мрежа, свързваща ценни природни и културни пейзажи, същевременно съобразена с икономическите, социалните и културните нужди на местните общности"

 Установено е, че в граничните райони на редица държави, попадащи от двете страни на т.нар. ,"Желязна завеса" от недалечното минало, съществуват огромни територии със съхранена природа и биоразнообразие. Поради ограничения достъп до тези райони, строгия контрол, а не рядко и географската изолираност на граничните територии, те са опазили ключови местообитания, редки и защитени видове и неповторими пейзажи. Тези райони са обединени в инициативата Европейски Зелен Пояс. Той формира 12 500 км дълъг паневропейски екологичен коридор по протежение на бившата Желязна завеса от Баренцово море на север, до Адриатическо и Черно море в югоизточна Европа! Пограничините територии на България с Гърция, Турция, Сърбия и Северна Македония са ембеламатичен пример за богатството на природата в Балканския Зелен Пояс, като част от Европейския Зелен Пояс.


За допълнителна информация:
Градимир Градев,
Ръководител на проект
тел: 0885 609289; е-mail : ggradev@greenbalkans.org