Новини

default

Международна кампания отбелязва завръщането на белоглавия лешояд в Стара планина и Пирин

1
24.08.2016
През 2016г. България отбелязва значителен принос за опазване на европейското природно наследство. Това става, след като през тази година общо 11 малки на белоглав лешояд – един от редките видове в Европа бяха излюпени в дивата природа в Стара Планина и Кресненския пролом/Пирин. Успехът е плод на дългогодишни усилия на екипите на Зелени Балакни, Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ) и Дружеството за защита на хищните птици (ДЗХП), които работят вече над 15 години за възстановяването на вида в Стара планина и Пирин. Малките лешоядчета ще имат кръстници от 8 европейски страни, а посланиците на 4 държави ще получат почетни грамоти.

Защо е важно събитието?

През 2015г. се излюпи първото успешно отгледано малко на белоглав лешояд в Стара планина за повече от 60 години насам. То беше постижение на проекта във Врачански Балкан и беше кръстено Мишел на френския природозащитник Мишел Терас, който първи разработва програма за подобно възстановяване на белоглавия лешояд във Франция още в началото на 1980-те. През 2016г., вече имаме 5 успешно отгледани малки в Източна Стара планина (Сливен/Котел), 4 във Врачански Балкан и 2 в Кресненския пролом/Пирин. С това считаме видът за успешно възстановен в Стара планина и Пирин. Общо загнездилите двойки в тези райони са около 25, и заедно с тези от дивата популация (в Източни Родопи) броят на вида в страната вече е над 100 двойки, а територията му на обитание се е увеличила с около 200%. 

Това е огромен природозащитен успех, който е сравним само с подобна прогарам във Франция изпълнена през 1980-те и е уникален за Източна Европа. Лешоядите предлагат изключително важна екосистемна услуга, като унищожават труповете на селскостопанските животни, и почистват планинските пасища. В предвид кризата с екарисажите в България и затрудненията със събирането и унищожаването на труповете на селскостопански животни от ферми и калници, във възстановяването на лешоядите има потенциал за намиране на решение на този проблем по икономически рентабилен и природосъобразен начин.  

Кои са кръстниците на младите лешояди?

Кръстници на малките белоглави лешояди от Кресненския пролом/Пирин, Врачански Балкан и Източна Стара планина (Сливен/Котел) ще станат 11 именити природозащитници от 8 страни, които имат значителен принос за опазване на лешоядите в България. Сред тях са:
-        Мишел Терас – Фондацията за опазване на лешоядите, Франция
-        Волфганг Фремут – Франкфуртското зоологическо дружество, Германия
-        Хуан-Хосе Сенчез – Фондацията за опазване на черния лешояд, Испания
-        Евелин Тевес – Фондацията за опазване на черния лешояд, Австрия
-        Жозе Тавареш – Фондацията за опазване на лешоядите, Португалия
-        Йован Андевски – Фондацията за опазване на лешоядите, Македония
-        Алваро Каминя – Испания
-        Николай Ненчев – ПП „Врачнаски Балкан”, България
-        Пиер Гай –  Биопарк Де Доуе, Франция
-        Ернесто Алварес – Фондация ГРЕФА, Испания
-        Маргарете Ротмайер – Приятели на Зоопарк Виена, Австрия
-        програмата LIFE на Европейската Комисия, за финансовата подкрепа, благодарение на която постигнахме тези успехи!
 
Всички кръстници ще получат почетни грамоти, като признание за приноса си към завръщането на вида в България и на Балканите. Почетни грамоти ще бъдат връчени също така на посланиците на Испания, Австрия, Франция, Германия и Европейския съюз, за приноса на страните им към възстановането на вида в България.

Допълнителна информация

В Европа извън Иберийския полуостров гнездят под 1000 двойки на белоглав лешояд на изолирани места, като в много страни популацията му е изчезнала. Уникалната екологична роля на лешоядите като „санитари в природата“ мобилизира усилията на природозащитниците и  в редица страни като Франция и Италия се реализират програми за възстановяването на вида от райони в които е изчезнал. Работата на Балканите е част от Балкански план за опазване на лешоядите, осъществяван координирано във всички страни на Полуострова, плод на мащабно международно сътрудничество.

До първата половина на ХХ век видът е често срещан във всички части на страната, като гнезди дори на скалите на Калиакра. В средата на същия век поради избиване и използване на отрови, намалява и през 1971 е обявен за изчезнал от страната. През 1978 в Източни Родопи бива открита малка самовъзстановила се колония от 28 птици и 1-2 гнездещи двойки. В следсвие на активни природозащитни дейности през 2015 популацията на вида достига 75 двойки. До 2010 година, в България белоглавият лешояд гнезди само в Източни Родопи по долината на река Арда.  

Програмата за завръщането на вида в Стара Планина и Кресненскияпролом/Пирин, продължава вече повече над 10 години, но най-интензиваната фаза започва през 2010 с усилията на трите оганизации  и с подкрепата на международни донори като Франкфуртското Зоологическо Дружество, Германската агенция за опазване на околнта среда, Програма ЛАЙФ на ЕС и частни донори, като Приятелите на Зоопарк Виена (Австрия) и Биопарк Де Доуе (Франция), Фондацията за опазване на лешоядите и регионалните правителства на Андалусия, Кастиля и Леон и Екстремадура в Испания.
 
Очаквайте още информация по кампанията ни, както и за съдбата на младите кръщелници ;))

За допълнителна информация и контакти: Емилиян Стойнов – Фонд за дивата флора и фауна, моб. тел. 0878573841

 
Отличени личности, с принос към завръщането на белоглавите лешояди в Пирин и Стара Планина 31.5 KB (doc) Свали