Новини

Министър Нона Караджова посети Спасителния център на Зелени Балкани

Министър Нона Караджова посети Спасителния център на Зелени Балкани

14.12.2009

За около един  час екипът на Министъра разгледа базата на Центъра и основните стационарни пациенти.
Разисквани бяха въпроси, свързани с ежедневните грижи, координацията в системата на МОСВ и РИОСВ, както  и теми свързани с развитието на Центъра.

За повече информация:
Ивайло Клисуров – тел. 042622401, моб. тел.  0886570052,
e-mail: iklisurov@greenbalkans.org.