Новини

Млад египетски лешояд от зоопарка в Йерез пристигна в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

Млад египетски лешояд от зоопарка в Йерез пристигна в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

11.03.2019
Слeд като преди дни Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани посрещна двойка възрастни египетски лешояди от зоопарка в Прага и млада птица от зоопарка в Шонбрун, вчера пристигна и още един млад египетски лешояд. Този път от зоопарка в Йерез, Испания, където е излюпен миналата година.

Птицата е мъжка и в отлично здравословно състояние, като ще остане в Центъра няколко седмици. В края на март, заедно с лешояда от Шонбрун, ще бъде настанена в специалната адаптационна волиера в Източни Родопи. Там египетските лешояди ще прекарат няколко месеца, след което ще бъдат освободени в дивата природа по метода на забавеното освобождаване, който се приложи в рамките на проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ за пръв път миналата година.

Изказваме благодарност на Bulgarian Animal Transport за транспортирането на птицата!

Египетските лешояди са дарени по проекта със съдействието на Антонин Вайдал - координатор на размножителната програма за вида в рамките на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите (EAZA) и благодарение на тясно сътрудничество с Фондацията за опазване на лешоядите (VCF).