Новини

Млади белошипи ветрушки летят в небето на Стара Загора

Млади белошипи ветрушки летят в небето на Стара Загора

16.07.2018
Преди няколко дни екипът на Спасителния център на Зелени Балкани отвори адаптационната волиера (хак) в района на Центъра, от която отлетяха 31 млади белошипи ветрушки.

Голяма част от птиците, бяха поставени във волиерите в средата на юни, още в пухово оперение. Там те престояха адаптирайки се към новия си дом, небето над Спасителния център и Стара Загора,  докато екипът ни не прецени, че вече е време да бъдат освободени.

По време на престоя им 9 възрастни белошипки, освободени по същия начин миналата година, посетиха мъниците, любопитни да надникнат във волиерата или привлечени от храната в нея!

Освободените ветрушки са излюпени в Центъра. Но това, съвсем не са всички млади на Центъра, полетели към свободата през тази година. По-рано през юли към Модула за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки в село Левка, Сакар, потеглиха 12 мъника, излюпени при нас, придружени от 6 малки, постъпили от Левка и доотгледани от приемни родители в Центъра.

Припомняме, че миналата година 38 излюпени в Центъра белошипи ветрушки полетяха на свобода по същия метод, с което числото на освободените птици в района на Стара Загора, от този рядък за България вид става общо 69.

Все още мъниците се държат в района на хака, като се хранят от храната оставена от екипа ни. Съвсем скоро, обаче, те ще напуснат родния дом и ще мигрират на юг. А ние ще ги очакваме отново при нас идното лято!