Новини

default

Млади зелени надежди в действие!

1
18.04.2018
Младежите, доброволци в Спасителния център на Зелени Балкани, част от проекта на МОН „Ученически и студентски практики“ взеха участие в мащабен профилактичен преглед на лешоядите в Центъра.

Преди дни младите хора се включиха активно в претеглянето, премерването, и маркирането на голям брой белоглави лешояди в Центъра. С тяхна помощ птиците бяха и обезпаразитени, като така бяха подготвени за предстоящото им преместване в адаптационни волиери в природата.

Наред с безценната помощ, която ни оказаха, младите природозащитници научиха повече за природата на лешоядите, дейностите на Зелени Балкани по спасяването на вида и възстановяването му в местата, където е изчезнал и се запознаха отблизо с екипа на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/649 и дейностите по проекта.