Новини

Молба за помощ!

Молба за помощ!

29.09.2019

Във връзка с установено отравяне на белоглави лешояди Дирекция на Природен парк „ Врачански Балкан“ и Дружество за защита на хищните птици започнаха да извършват наблюдения върху лешоядите в парка за да се установи какви са пораженията върху този много рядък и защитен вид. Всякаква допълнителна информация за наблюдавани белоглави лешояди ще бъде много полезна за оценяването на състоянието на колониите в ПП „Врачански Балкан“, след отравяне на част от птиците в Искърския пролом.

   Дирекцията на парка моли всеки, който забележи белоглави лешояди да изпрати информация, която включва: дата, час, и място на наблюдение, брой на лешоядите, дали са в полет или кацнали, снимка (при възможност), име на наблюдател/и и данни за контакт - мейл, фейсбук или GSM.


   Информацията може да бъде изпратена на:
Предварително благодарим !!

За контакти: Георги Стоянов -  тел. 0878734503