Новини

Мониторинг на гнездящите птици в Поморийско езеро

Мониторинг на гнездящите птици в Поморийско езеро

20.05.2019
Вероятно повечето от вас вече са видели на фейсбук профила ни новините за първите излюпени за тази година саблеклюни в близост до посетителския център на Поморйско езеро. През изминалата седмица с радост установихме, че гривестите рибарки, които трайно се бяха установили в района на малкия остров през последния месец вече са загнездили. Правеше впечатление, че числеността е висока и предварителни отчитания показваха численост от над хиляда птици, но поради постоянната динамика беше трудно да се даде по-точна оценка. След сформирането на двойки и установяването по гнезда вече имахме възможност да се опитаме да дадем по-точна бройка на гнездовите двойки през този сезон. Тази година решихме да се възползваме от модерните технологии и да надникнем от високо чрез дрон с цел по-точна оценка на броя гнездящи двойки. Погледът от високо се оказа значително по-точен спрямо отчитането само с телескоп и след внимателен анализ на заснетите изображения получихме доста точни данни за численост на гнездящите двойки.

На съществуващия вече повече от 10 години малък остров в южната част на лагуната, създаден от доброволците на Зелени Балкани и BTCV (Великобритания) се е разположила колонията от гривести рибарки (Sterna sandvicensis), която е символа на Поморийско езеро. Тази година числеността е значително по-висока от обичайните 1300 двойки – общо на острова и възстановените части от бетонния вал отчетохме общо 2221 загнездили двойки. В допълнение върху остатъци от земнонасипни валове в югозападната част на лагуната има още една по-малка колония с численост от поне 200 двойки.
На големия остров на вал 1 бяха регистрирани около 70-80 двойки саблеклюни (Recurvirostra avosetta), както и неидентифицирани рибарки, поради по-голямата височина на летене за да не бъдат обезпокоявани. В района на музейните солници има още около 20 двойки саблеклюни, а върху дървените платформи и острови създадени в рамките на проект LIFE10NAT/IT/256 MC SALT гнездят допълнителни 28 двойки от същия вид. Регистрирана беше и още една колония от 48 двойки върху остатъците от ерозирал вал на солниците, с което общата численост на този емблематичен вид за солената лагуна достига почти 180 двойки.

Други гнездящи видове, които наблюдавахме по време на мониторинга включват белочели рибарки (Sterna albifrons), кокилобегачи (Himantopus himantopus) и морски дъждосвирци (Charadrius alexandrinus). Интересно беше и наблюдаваното гнездо на ням лебед върху вал 1. Речните рибарки (Sterna hirundo), които са друг основен вид все още са в процес на завръщане от миграция и не са загнездили масово. Добрите резултати при отчитане на гнездящите птици e най-хубавия подарък, който можа да ни направи лагуната за отбелязване на Европейския Ден на НАТУРА 2000 – 21 май!

Новините обаче не са само добри - съвместен мониторинг с експерт от БФБ на хидрохимичните показатели показа значително спадане на солеността в лагуната, като в момента преобладават бракичните води, а най-високата отчетена соленост е само 18 промила в най-източната част до морето.

За контакти:
Димитър Попов - Зелени Балкани
тел. 0885108712, e-mail: dpopov@greenbalkans.org

Информационните дейности се извършват в рамките на проект: