Новини

Мониторинг на лешоядите в ПП „Врачански Балкан“

Мониторинг на лешоядите в ПП „Врачански Балкан“

25.11.2020
На 21 ноември, въоръжени с бинокли и зрителна тръба нашите колеги от Дружеството за защита на хищни птици проведоха мониторинг на белоглавите лешояди в ПП „Врачански Балкан“.

Въпреки лошите метеорологични условия, в района на волиерата и площадката за подхранване, край с. Долно Озирово, са наблюдавани общо 55 белоглави лешояда. Както се вижда от снимките по-долу птиците са се струпали на две главни места – върху клетката в парка и върху голям електрически стълб, който се намира в съседна на парка територия.

Приятно допълнение към наблюдаваните белоглави е и все още новата за парка гледка – 5 черни лешояда. С радост споделяме и близките отношения между две от наблюдаваните птиците, които се надяваме да прераснат и в нещо повече..

По същото време е направен мониторинг на белоглавите лешояди в ПП "Сините камъни" и ЗЗ "Котленска планина", където са наблюдавани съответно 4 и 81 индивида!

За контакти:
Георги Стоянов - моб. телефон: 0878 734 503, e-mail: bpps@abv.bg
Ивелин Иванов - рък. проект - моб. телефон 0887589995, email: iivanov@greenbalkans.org