Проекти

default

Мониторинг на прилепното биоразнообразие-индикатор за устойчиво развитие в Източна Европа (Румъния, България

Период: 01.04.2007 – 31.03.2008 г.

Финансираща организация: Лондонско зооложко дружество

Дейности:
Проектът се изпълнява от Лондонското зооложско дружество, като Зелени Балкани са изпълнители за България. Основната цел на проекта е да разработи програма за мониторинг на прилепни популации в две страни в Източна Европа – България и Румъния.
Прилага се пилотна мониторингова програма, разработена от Тръста за защита на прилепите (The Bat Conservation Trust) и Лондонското зооложско дружество – Великобритания. При нея като индикаторни видове се използват прилепите. Присъствието им се регистрира с помощта на ултразвукови детектори, а анализа на звуците им позволява да се определи вида на прилепа. Мониторингът се осъществява от доброволци, които с помощта на коли, снабдени със специфично оборудване се движат по определени трансекти.
Данните, получени от мониторинга служат за дългосрочна оценка на въздействието на националното развитие и глобалните промени върху биологичното разнообразие.

Резултати: През 2007 е осъществена мониторингова програма с участието на близо 40 доброволци на територията на страната. Проектът продължава през 2008г. ПРоведени са обучения на екипа на проекта за работа с оборудването по проекта и анализиране на звуците на прилепите.