Новини

Мониторинг на зимуващи гъски в района на Бургаски влажни зони

Мониторинг на зимуващи гъски в района на Бургаски влажни зони

03.02.2020
Отбелязахме международния ден на влажните зони с мониторинг на зимуващите гъски в района на най-големия комплекс от влажни зони в страната – Бургаските езера.

В рамките на мониторинга бяха обиколени Атанасовско, Бургаско и Мандренско езеро. Установено беше значително намаление на числеността на гъските в района на Бургас. Общо наблюдаваните белочели гъски (Anser albifrons) бяха около 2000, а сред тях успяхме да видим не повече от десетина от световно застрашените червеногуши гъски (Branta ruficollis). Хранещите се гъски бяха в смесено ято с 350 лебеда от два вида - пойни (Cygnus cygnus) и тундрови (Cygnus columbianus). На брега на Мандренското езеро се хранеше друго ято от 170 пойни лебеда, компания на които правеха над 70 големи бели чапли (Ardea alba).

По време на обхода на нивите беше регистрирано сравнително лошо състояние на зимните култури поради продължаващото засушаване. Надяваме се, че прогнозите за дъжд и сняг през втората половина на тази седмица ще се оправдаят.

За контакти :
Димитър Попов - Зелени Балкани,
тел: 0885 108712;
e-mail: dpopov@greenbalkans.org