Новини

Мониторинг на зимуващи птици в Дуранкулашко езеро

Мониторинг на зимуващи птици в Дуранкулашко езеро

09.01.2020
На 5 и 6 януари 2020 г. експерти на Зелени Балкани проведоха мониторинг на зимуващите птици в района на Дуранкулашко езеро.

Основната цел на мониторинга беше да се установи дали вече са пристигнали зимуващи гъски в района, който е ключово зимовище на световно застрашения вид червеногуша гъска (Branta ruficollis). Следобед на 5 януари бяха наблюдавани само 18 големи белочели гъски (Anser albifrons) и 14 сиви гъски (Anser anser). Освен тях в нива близо до езерото имаше и един изключително рядък гост – голяма дропла (Otis tarda). Видът се счита за изчезнал от България, въпреки наблюденията на единични птици през последните 10 години. Общо в района на езерото бяха отчетени около 1300 зимуващи птици, което не е висока цифра, но е очаквано с оглед меката зима.

В Шабленската тузла беше наблюдавана концентрация на зимни бърнета (Anas crecca) – над 300 птици – и около 60 бели ангъча (Tadorna tadorna).

За контакти :
Димитър Попов - Зелени Балкани,
тел: 0885 108712;
e-mail: dpopov@greenbalkans.org