Новини

default

Мониторинг на зимуващи птици в Приморска Добруджа

1
18.11.2020
И тази зима екип на Сдружението ще провежда редовен мониторинг на състоянието на популациите и местообитанията на зимуващите в Приморска Добруджа гъски и други видове птици.

С настъпването на зимните месеци и понижението на температурите в страната ни пристигат много видове птици от север, които намират тук подходящи условия, за да прекарат този труден период. Сред тях са и гъските, включително и приоритетния вид червеногуша гъска (Branta ruficollis) – рядък и застрашен вид, чиято популация по последни данни наброява около 50000 индивида.

Мониторингът на Дуранкулашко езеро и Шабленско-Езерецкия комплекс, както и на прилежащите ниви в района около тях показа, че вече са пристигнали първите ята белочели и сиви гъски, с все още ниска численост – 62 белочели и 34 сиви гъски. Птиците бяха наблюдавани да се хранят през деня в пшенична нива с предшественик царевица. Общото състояние на посевите в района е повлияно от сушата, като липсата на дъжд и сняг през тази година може да влоши състоянието им, което от своя страна да се отрази неблагоприятно на зимуващите у нас гъски. Тенденция, която наблюдаваме през последните няколко години и която може да е в резултат на всичко това, е изместването и концентрирането на зимуващите ята на юг около Бургаските езера.

Друга сериозна заплахи за вида е, че в зимовищата си формира смесени ята с големите белочели гъски, които са обект на лов. Ловната преса представлява изключително голяма заплаха за оцеляването на вида. Непрекъснатото безпокойство, вдигане и преместване на птиците в опитите им да избегнат тази опасност води до тяхното изтощаване, което ги прави по-податливи на болести и би довело до трудности в преодоляването на огромните дистанции при завръщането им в местата за гнездене напролет. По време на посещението екипът ни установи провеждане на хайка за чакали по бреговете на Шабленско-Езерецкия комплекс. И макар тази практика да е съгласувана и провеждана под контрола на местните компетентни органи, трябва да отчетем въздействието ѝ върху ятата гъски, които прогонва от водите на езерото, където птиците нощуват и почиват и пият вода регулярно през деня. Наблюдаваните бракониерски влизания с лодки имат същия негативен ефект.

Друг много интересен зимен мигрант беше наблюдаван по време на мониторинга – сиви жерави. Ято от 16 птици прелетя над Шабленско езеро. Впечатление прави и увеличаващата се численост на пойните лебеди в района – 57 индивида. Други видове, установени по време на обиколката, са – червеноклюна потапница, саблеклюн, бял и червен ангъч, зимно бърне, голям воден бик, фиш, лиска, кафявоглава потапница и др.

Мониторингът е част от дългогодишната програма на Зелени Балкани за опазване на червеногушата гъска.

За контакти:                         
Димитър Попов – dpopov@greenbalkans.org
Галина Мешкова – gmeschkova@greenbalkans.org