Видове дарения

default

НЕФИНАНСОВ ПРИНОС И ДОБРОВОЛЧЕСТВО

Освен чисто "материалните неща" - средства и предмети, Вие може да дарите своето свободно време или познания в определена област. На практика това е форма на доброволчество. Вие може да сте полезни със своите професионални или лични познания и експертиза, като технически умения, познания по различни езици, интелектуален труд и прочие. Прочетете повече за възможностите: 
Може да бъдете полезни с:

Вашите професионални познания по даден език - ежедневната ни работа е свързана с активна кореспонденция или представяне на дейността ни, пред различни международни партньори, организации и пр. Ежедневно се превеждат  различни проекти, текстове за интернет сайтове и прочие. Ако владеете професионално даден език, вие може да сте ни полезни с това ваше умение. Можете да отделите време, по ваша преценка и да ни бъдете полезни според Вашата заетост, възможности и желание.
За контакт: Елена Стоева - е-mail: etilova@greenbalans.org

Технически и други умения - Вие може да сте полезни, с различни свои умения - от строителни, до познания за разработване на бази данни, поддържане на компютри, офис техника, мрежови системи и прочие. Ако смятате, че Вашите умения могат да бъдат полезни на нашата дейност, обадете ни се!
За контакт: Елена Стоева - е-mail: etilova@greenbalans.org

Предоставяне на интелектуален труд  - дарението може да бъде дори под формата на песен или друг вид произведение. 
Ако умеете да рисувате, това ваше умение също може да намери интересно приложение в нашите образователни или природозащитни дейности.
За контакт: Елена Стоева - е-mail: etilova@greenbalans.org

Професионални фотографски кадри - ако сте професионален фотограф, или можете да се "похвалите" с професионални кадри ;) на дивата природа, различни видове, пейзажи и прочие, вие можете да ни ги предоставите. Те ще се ползват за НЕкомерсиални цели в нашата природозащитна дейност. Вие може да определите условията за ползване на кадрите и начина, по  който желаете да бъде цитирана или отбелязана Вашата подкрепа.
За контакт: Елена Стоева - е-mail: etilova@greenbalans.org

Фирмени услуги - може да дарите, услуги предоставяни от Вашата фирма - от счетоводни, до GIS-работа, строителни дейности, монтажни дейности и прочие. Вашата подкрепа може да бъде рекламирана от нас по различни начини. 
За контакт: Елена Стоева - е-mail: etilova@greenbalans.org

Нефинансовия принос е напрактика форма на ДОБРОВОЛЧЕСТВО!

Какво представлява доброволчеството ?
Доброволчеството е предоставяне на безвъзмезден труд, знания и умения в свободното време за дадена кауза или идея, и е друга форма на нефинансов принос. Ежедневно в дейностите на Зелени Балкани се включват десетки доброволци. Успехите, които е постигнала организацията се дължат в голяма степен и на активната подкрепа на доброволците. 
Не е нужно да сте биолог или еколог, за да станете доброволец на Зелени Балкани. Каквито и умения да притежавате, ние ще се радваме да се присъедините към нас. Без значение дали ще посветите 1 или 100 часа от времето си на опазване на природата, ние ще оценим тази помощ !
Допълнителна информация, можете да получите на раздела ни за ДОБРОВОЛНИ ДЕЙНОСТИ.

Какви са предимствата за фирмите ? 
Доброволчеството може да бъде един отличен начин за подобряване на работата в екип и връзките между служителите във фирмата. Зелени Балкани може да организира участието на Ваши служители в различни консервационни дейности за опазване на природата. Положеният от тях доброволен труд ще бъде съчетан с чудесно прекарване и нови преживявания сред природата.

Участието в консервационни дейности за защита на природата ще има и други директни ползи за компанията като повишаване на общественото доверие в нея и повишаване авторитета на фирмата пред международните партньори и институции. 

! Зелени Балкани притежава международна сертификация за работа с доброволци от Conservation Volunteer Alliance.