Новини

На 5 юни, световен ден на околната среда, Зелени Балкани организира и взе участие в пресконференция за наболелите екологични проблеми в Рила.

На 5 юни, световен ден на околната среда, Зелени Балкани организира и взе участие в пресконференция за наболелите екологични проблеми в Рила.

06.06.2008

Най-дискутирани бяха проблемите свързани с устойчивото развитие и развитието на туризма в Рила. Зелени Балкани изразиха позиция, че напоследък масово се злоупотребява с понятието "екологичен туризъм" и че практиката на развитие на туризма в България е несъвместима с концепциите за устойчив и екотуризъм. Освен че руши природни дадености, масовият туризъм изземва инициативата от местните хора, превръща ги в наемни работници, предлага унифициран продукт и унищожава уникалните характеристики на отделните райони. Бе цитирана международно приетата дефиниция за екотуризъм, която гласи, че той допринася за биологичното разнообразие, подкрепя малкия и среден бизнес и дава повече възможности на местното население.Според природозащитниците по-голямата част от инвестиционните проекти у нас нямат нито една от тези характеристики.
Същия ден Европейската комисия започна процедура и изпрати първо писмено предупреждение до България относно неизпълнение на мерки за защита на диви птици.
В късния следобед, в градинката пред Софийски университет доброволци и представители на Коалициа За да остане природа в България откриха изложба под надслов “Чиста и свята Рила”.