Новини

На гости на учениците от ОУ „Алеко Константинов”, Пловдив

На гости на учениците от ОУ „Алеко Константинов”, Пловдив

09.04.2019
В първите дни след пролетната ваканция екипът на проект „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти” бяха на гости на клуб "Екология" с ученици от 4 в клас при г-жа Стоицова от ОУ „Алеко Константинов”, гр. Пловдив.

Темата беше за защитените видове птици – червеногушата гъска, гривестата рибарка, белошипата ветрушка и четирите вида лешояда. Учениците бяха подготвени отлично и дори ни помага с подсказки с информация за някои от видовете. Разбира се, споменахме и за защитените зони, които са част от екологичната мрежа Натура 2000 и са важни за опазването на тези птици.

Накрая останалото време, което бяхме подготвили за игра, всъщност се оползотвори в интересни въпроси, задавани от ентусиазираните природолюбители, на които Анелия и Полина от Зелени Балкани с радост отговаряха.

А за другия път оставихме игрите и темата за летящите и морските бозайници (прилепите и делфините).

Благодарим за гостоприемството на учениците от 4-ти "В" клас от ОУ „Алеко Константинов”, г-жа Стоицова, г-жа Василева.
 
За контакти:
Анелия Павлова - Координатор - тел. 0899269576; e-mail: apavlova@greenbalkans.org
Полина Христова – Специалист комуникации -тел. 0882508721; e-mail: phristova@greenbalkans.org

Дейностите се извършват в рамките на проект: