Новини

На гости при децата от Горна кула

На гости при децата от Горна кула

14.12.2013
В миналото, край това село е имало колония белошипи ветрушки, която отдавна е изгубена.

Раздадените плакати веднага бяха закачени на видни места. Надяваме се това да заостри вниманието на хората и да ни се обадят ако зърнат толкова издирваните ветрушки.

Децата бяха много ентусиазирани и пожелаха да вземат участие и в други дейности на проекта, каквато е поставянето на изкуствени гнездилки.

Благодарим на Директора на училището – Г-жа Неждие Акиф, за топлия прием и съдействие при организиране на представянето.

Сигурни сме, че ще имаме и други такива приятни моменти. До нови срещи!

За допълнителна информация:
Симеон Марин
Координатор полеви дейности
,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
Ел. поща: smarin@greenbalkans.org
моб. тел: 0889 223 173