Новини

default

Наблюдение на трипръста чайка (Rissa tridactyla) във вътрешността на страната

*
18.12.2019
Две наблюдения на трипръста чайка (Rissa tridactyla) са регистрирани през ноември и декември в района на Шабла и вътрешността на страната.

На 19 ноември по време на експедиция за фотоидентификация на делфини, от борда на рибарски кораб експерт на Зелени Балкани наблюдава и документира млад индивид от вида трипръста чайка, хранещ се в района на Шабла. Птицата е наблюдавана сред ято от други видове чайки, придържащи се в близост до рибарски кораби, работещи на трал за барбун и изхранващи се с изхвърления от тях улов – предимно меджит и друга дребна риба.

Интересно наблюдение на вида от вътрешността на страната е регистрирано на 11.12.2019 г. По сигнал на граждани, млада трипръста чайка е транспортирана от района на гр. Пловдив в Спасителния център на Зелени Балкани в гр. Стара Загора. Птицата е намерена на автомагистрала „Тракия“, в района между с. Царацово и с. Радиново с видими наранявания. След преглед и рентген, ветеринарните лекари установяват множествена фрактура на дясното крило и вътрешен кръвоизлив. Назначено е лечение, но за съжаление птицата не успява да се възстанови.

Видът се среща основно по Атлантическото крайбрежие и е сравнително рядък за района на страната. Наблюденията във вътрешността на страната и далеч от морския бряг са изключение, като последното документирано е от яз. Овчарица на 30.12.2012 г. (БДЗП).

За контакти:
Димитър Попов - 0885108712, dpopov@greenbalkans.org