Награди на Зелени Балкани

default

Награда за принос в областта на достъпа до обществена информация, 2006 г.

Награда за принос в областта на достъпа до обществена информация, 2006 г.
Наградата е връчена от Програма “Достъп до информация”.