Награди на Зелени Балкани

Награда за принос в областта на достъпа до обществена информация, 2006 г.

Награда за принос в областта на достъпа до обществена информация, 2006 г.

Наградата е връчена от Програма “Достъп до информация”.