Награди на Зелени Балкани

Годишни награди за опазване на биологичното разнообразие – 2007 г.

Номинация за Зелени Балкани и Константин Дичев “за гражданската смелост да разобличи дървената мафия в България за незаконната и поголовна сеч на българските гори, като огласи факти и документи на най-високо държавно ниво, а също до медиите и гражданите”.

Прочети повече ...

Годишни награди за опазване на биологичното разнообразие – 2007 г.

Зелени Балкани, заедно с БДЗП, СДП Балкани, WWF-DCP и ИУЦЕ са номинирани за “най-добра кампания за опазване на биоразнообразието” за приноса си за изграждането на НАТУРА 2000 в България – промяна на нормативната база, изготвяне и внасяне на необходимата документация за изграждането на НАТУРА 2000.

Прочети повече ...
Национален център за младежки програми и нициативи  - 2007 г.

Национален център за младежки програми и нициативи - 2007 г.

Награда за "проект на годината" в направлението "Европейска доброволческа служба" за проекта на Зелени Балкани "Европейски ценности и околна среда".

Първи годишни награди за опазване на биоразнообразието - 2006 г.

Първи годишни награди за опазване на биоразнообразието - 2006 г.

Номинация на Зелени Балкани  и Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове - Стара Загора за най-успешна кампания за опазване на биологичното разнообразие (за цялостната дейност на Центъра за лечение, рехабилитация, доотглеждане и размножаване на редки и защитени видове).

Първи годишни награди за опазване на биоразнообразието - 2006 г.

Първи годишни награди за опазване на биоразнообразието - 2006 г.

Номинация на Зелени Балкани  и БДЗП за най-успешна кампания за опазване на биологичното разнообразие - за усилията им за опазване на царския орел в България.

Годишната награда на Форд Мотор Къмпани за опазване на околната среда и културното наследство

Годишната награда на Форд Мотор Къмпани за опазване на околната среда и културното наследство

През 2006 г., екипът на Зелени Балкани беше отличен с годишната награда на Форд Мотор Къмпани за опазване на околната среда и културното наследство. В конкурса участват над 200 проекта, а е един от 13-те отличени е проектът на Зелени Балкани “Осиновителна програма на Спасителен център за диви животни”.

Акредитация в категорията Bеnchmark, като доказателство за високите стандарти за работа с доброволци

Зелени Балкани е единствената организация в България, получила от международния Алианс на доброволците за консервация (CVA) акредитация в категорията Bеnchmark, като доказателство за високите стандарти за работа с доброволци.

Прочети повече ...
Награда за “Ефективно дарителство” на Фондация “Помощ за благотворителността в България” – 2006 г.

Награда за “Ефективно дарителство” на Фондация “Помощ за благотворителността в България” – 2006 г.

Зелени Балкани получиха наградата на публиката за Осиновителната програма на Спасителния център -  идея, която не само популяризира дарителството, но и възпитава обич и отговорност към опазването на природата.

Грамота от Министерство на околната среда и водите на Република България за значим принос в опазването на околната среда и биоразнообразието

Грамота от Министерство на околната среда и водите на Република България за значим принос в опазването на околната среда и биоразнообразието за периода 2001-2002 година (по повод Световен ден на околната среда – 5 юни).

Прочети повече ...

Награда от конукрса “Най-добри практики в подобряването на жизнената среда”, организиран от Община Дубай

Проектът на Зелени Балкани “Подпомагане на устойчивото развитие в Централна и Източна Европа“, финансиран от ФАР-Партньорство е отличен сред най-добрите 40 практики в света. В конкурса участват 700 проекта от цял свят.

Прочети повече ...