Награди на Зелени Балкани

Принос в опазване на биологичното разнообразие на Област Пазарджик

Принос в опазване на биологичното разнообразие на Област Пазарджик

Грамота, връчена на Зелени Балкани от РИОСВ - Пазарджик, за "принос в опазване на биологичното разнообразие на Област Пазарджик"