default

Начини на плащане

Начините на плащане можете да видите ТУК.
 

Как можете да дарите средства?

Ако считате, че съхраняването на българската природата е значима кауза и бихте желали да допринесете за нея, независимо под каква форма (дарение, спонсорство или маркетинг, свързан с кауза), то ние ще ви предоставим пълна информация за конкретните нужди.

Ако се нуждаете от каквато и да е допълнителна информация, моля не се колебайте да се обърнете към нас!
За контакт: 
Eлена Стоева - etilova@greenbalkans.org,  тел.: 0887574699, 042 622401

Тези от Вас, които искат да направят дарение могат да изберат някоя от следните възможности:
  • Дарение на зададена от нас сума или сума по Ваш Избор
  • Корпоративни дарения
  • Целеви дарения
  • Целеви дарения
  • Дарения по ведомост
  • Допълващи дарения
  • Нефинансов принос и доброволчество

Къде отиват средствата за дарения?

80 % от даренията на граждани се насочват към преки природозащитни дейности, образователни и информационни кампании. Останалата част от средствата се използват за покриването на текущи разходи, без които организацията не би могла да съществува и работи. 

!!! Припомняме на всички наши дарители, че според българското законодателство те се ползват с данъчни облекчения, а именно:
- за физически лица - до 5% от годишния доход (виж чл.31, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане);
- за юридически лица - до 10% от годишната печалба (виж чл.22, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане).

Защо да дарите средства на Зелени Балкани?

• Зелени Балкани е водеща организация в България по отношение на опазването на редки видове и местообитания.
• Вече 30 години, Зелени Балкани работи за опазване на българската природа. За този период са осъществени успешно над 200 природозащитни и образователни проекта и организацията има значим принос за опазване на биоразнообразието и околната среда в страната ни. 
• Зелени Балкани “инвестира” в промяна на мисленото, нагласите, начина на живот и в екологичното образование. 
• В 30-годишното си съществуване, Зелени Балкани се утвърди пред международните и националните институции, власти и донори като желан партньор и организация с висок авторитет и позитивен имидж. 

ДАРЕНИЯ

Подкрепяйки финансово програма, кампания или конкретна дейност, Вие допринасяте за опазването на дивата природа на България. Всеки принос е изключително важен и ценен! 
Работата на Зелени Балкани е съсредоточена върху “най-горещите” проблеми свързани със съхраняването на българската природа. Програмите, които организацията изпълнява, са дългогодишни и всяка от тях има различна нужда от ресурси и средства.

Направеното от Вас дарение може да подпомогне спасяването на последните останали царски орли в България, да подкрепи възстановяването на изчезнали вече видове като брадатия лешояд или картала, да подпомогне лечението и връщането в природата на ранени или бедстващи птици, да осигури възможност на социално слаби деца да участват в консервационни работни ваканции, да подкрепи обявяването на нови защитени територии, и още много други.